persberichten

09-11-2017 | Faillisement & doorstart CASA klinieken

Afgelopen woensdag zijn alsnog de landelijk opererende abortus organisatie CASA Klinieken zelf in staat van faillissement verklaard. Eerder gebeurde dat al met de koepel stichting en de afdeling Medical.

Inmiddels is de continuïteit van de zorgverlening voor de komende weken geborgd en worden de activiteiten gewoon voortgezet. Alle ingeroosterde verrichtingen kunnen gewoon worden verricht. Er ontstaat geen onderbreking van de abortuszorgverlening. Voor de nabije toekomst bestaan goede vooruitzichten en het is waarschijnlijk dat de gehele organisatie een definitieve doorstart kan maken voor 1 December.

Met deze (nieuwe) doorstart wordt bereikt dat de nieuwe organisatie niet met het –recent uit diverse onderzoeken bekend geworden- verleden van onregelmatigheden belast wordt . De nieuwe organisatie kan met een schone lei aan de slag.

Voor nadere inlichtingen :

Mr M.C.Udink

Curator

070 3110746

 

12-10-2017 | Verscherpt toezicht voor CASA klinieken

CASA Klinieken is op 12 oktober onder verscherpt toezicht gesteld door de IGJ. De reorganisatie van de doorgestarte CASA Klinieken, en het faillissement van de andere stichtingen CASA Nederland en CASA Medical, hebben veel impact gehad. Recent zijn er grote wijzigingen in de besturing van CASA Klinieken doorgevoerd. Per 1 september is er een nieuwe raad van toezicht aangetreden, en per 9 oktober een nieuwe bestuurder ad interim.

Wij zijn er van overtuigd dat de maatregel van verscherpt toezicht ons verder kan helpen. Wij zijn daarom hard bezig om de gemeenschappelijk gewenste verbeteringen door te voeren. Zodat CASA Klinieken met haar bevlogen medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Meer informatie: Lees het IGJ persbericht 

Laatst gewijzigd op 11/09/2017 - 16:12