functies

Bij CASA klinieken werken diverse beroepsgroepen.
De meest voorkomende zijn:

Artsen

De artsen bij CASA klinieken zijn opgeleid voor het uitvoeren van zwangerschapsafbrekingen in het eerste trimester of worden daar op dit moment voor opgeleid. Deze opleiding vindt plaats onder auspiciën van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA).

Daarnaast is een aantal artsen verder gespecialiseerd in tweede trimesterbehandelingen tot 18 weken (2a) of tot 22 weken (2b) of voorlichting aan jongeren (Sense). 

Naast de dagelijkse werkzaamheden hebben onze artsen een belangrijke rol in het intern opleiden en de continue kwaliteitsverbetering. Enkele artsen hebben het initiatief genomen voor het doen van onderzoek, bijvoorbeeld naar het verbeteren van pijnbestrijding bij abortus of zwangerschap na gedwongen seksueel contact of seksueel geweld.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn samen met de artsen de spil van onze dienstverlening. De taken van de verpleegkundigen liggen vooral op het gebied van de abortushulpverlening:

  • Het voeren van besluitvormingsgesprekken
  • Het voeren van intakegesprekken
  • Assisteren bij de behandeling
  • Toedienen van anesthetica en bewaken van de cliënt
  • Nazorg na de behandeling
  • Nacontrolegesprekken

Daarnaast zijn er verpleegkundigen die zich verder hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld:

  • Het voeren van adviesgesprekken over anticonceptie
  • Het voeren van gesprekken met jongeren op het gebied van de seksualiteitshulpverlening

Het werk als verpleegkundige vraagt naast medische vaardigheden ook geduld en goede contactuele vaardigheden.

CASA klinieken biedt de faciliteiten aan verpleegkundigen om naast het werk de opleiding HBO-V te volgen. De ervaring leert dat dit zowel voor de betrokken verpleegkundige als voor de organisatie een meerwaarde oplevert. De afgelopen jaren werkten verpleegkundigen aan onderzoeken en scripties die goed bruikbaar waren om het werk te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: mannen meer betrekken bij de abortusbehandeling, time-out procedure voorafgaand aan de behandeling, verbeteringen in de post-operatieve zorg.

Receptionisten

Receptionisten zijn het gezicht van CASA klinieken naar onze cliënten. Zij schrijven cliënten bij aankomst in, geven informatie over het verdere verloop van de behandeling en stellen hen op hun gemak. Na de behandeling komen de cliënten weer bij hen terug voor informatie en een eventuele vervolgafspraak.

De receptionisten zorgen er ook voor dat alle gegevens worden vastgelegd in het elektronische cliëntendossier zodat de administratieve en financiële verwerking goed verloopt. 

Telefonisten

CASA klinieken heeft een centraal afsprakenbureau dat voor het grootste deel is gevestigd in Maastricht. De telefonisten die daar werken zijn het eerste aanspreekpunt voor cliënten. Zij geven informatie over het hulpaanbod en maken afspraken. 

Omdat een deel van onze cliënten in het buitenland woont wordt van alle telefonisten een goede beheersing van de Engelse, Franse en Duitse taal gevraagd.

Laatst gewijzigd op 02/01/2017 - 13:51