scholieren & studenten

CASA klinieken krijgt regelmatig verzoeken binnen van leerlingen en studenten met vragen om informatie of voor interviews over abortus voor projecten van school of opleiding. Wij wijzen studenten graag op de informatie op onze website te vinden, deze informatie mag voor werkstukken gebruikt worden.

Inspiratie

Abortus is een onderwerp met vele invalshoeken. Op internet kun je veel informatie vinden over het (laten) afbreken van zwangerschappen.

Er zijn verschillende redenen voor het beëindigen van een zwangerschap. Bijvoorbeeld: leeftijd, religie, seksueel misbruik of verbroken relatie.

Voor de meeste vrouwen is de keuze voor het laten afbreken van een zwangerschap niet makkelijk. Een klein percentage vrouwen heeft in haar leven meer dan één abortus. Iedereen gaat hier op haar eigen manier mee om, de een zoekt steun bij vriend(en) of familie, een ander houdt de beslissing liever voor haar zelf. Er zijn ook situaties waarin men het niet kan delen omdat de behandeling taboe is.

In Nederland is abortus meer geaccepteerd dan in omliggende landen. Volgens de Nederlandse wet mogen hier zwangerschappen tot 22 weken (amenorroe) worden beëindigd. Hier zijn jaren van demonstraties aan vooraf gegaan. Een welbekende kreet in de jaren zestig was: ‘Baas in eigen buik’ bedacht door de ‘Dolle Mina’s’, een groep geëmancipeerde Nederlandse vrouwen.

Dolle Mina Nationaal archief
afbeelding Uit Dolle-Mina-Nationaal-archief

In andere Europese landen is abortus meestal toegestaan tot 12 weken en in een enkel land is abortus zelfs verboden. Er zijn (felle) tegenstanders van abortus, en mensen die vinden dat het een recht is, dat ieder individu daar zelf over beslissen mag. Een andere insteek is de hulpverlening van organisaties als Siriz (voorheen VBOK), die vrouwen begeleidt bij hun besluitvorming, of Fiom die vrouwen begeleidt bij twijfel in hun keuze voor het uitdragen dan wel afbreken van een zwangerschap en zorg biedt in de verwerking van abortus. Er zijn ook protestorganisaties die uitgesproken Pro Life (voor leven en bescherming van de ongeboren vrucht) of Pro Choice (voor keuze van de vrouw) zijn. Organisaties als Women on Waves hebben een boot ingericht als kliniek en varen naar internationale wateren voor de kust van landen waar abortus verboden is. Zo kunnen zij legaal vrouwen helpen. Tegenwoordig bereiken zij zelfs vrouwen met abortuspillen via drones.

Relevante links

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/abortus 
Site van de rijksoverheid.

www.ippf.org
Global service provider and a leading advocate of sexual and reproductive health and rights for all.

www.atria.nl 
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis (voorheen het IIAV) wil bijdragen aan de emancipatie en positieverbetering van vrouwen.

www.rutgers.nl 
Rutgers steunt op 3 pijlers: onderzoek, pleitbezorging (ook wel advocacy genoemd), en interventies, vorm gegeven in programma's en projecten. Onderzoek geeft inzicht in bepaalde situaties en onderbouwt het werk met wetenschappelijk bewijs. Bij overheden en beleidsmakers pleit Rutgers voor de rechten van jongeren, vrouwen en minderheden, voor betaalbare anticonceptie en zorg bij zwangerschap, bevalling en abortus.

www.womenonwaves.nl 
Een Nederlandse non-profit organisatie die opkomt voor de rechten van vrouwen. Hun missie is ongewenste zwangerschap en onveilige abortussen over de hele wereld verhinderen.

www.siriz.nl  
Een organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz helpt bij het maken van een keuzes, biedt professionele begeleiding en kijkt samen naar de toekomst. Centraal staan moeder, vader en (ongeboren) kind.

www.ngva.net 
De website van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Je vindt er ook veel medische informatie over abortus.

www.stisan.nl 
Stichting Samenwerkende Abortusklinieken/Centra voor Seksuele Gezondheid Nederland.

 

 

Laatst gewijzigd op 01/13/2017 - 09:54