clientenraad

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen die gebruik maken van het hulpaanbod van CASA klinieken. De raad overlegt daarover gemiddeld vijf keer per jaar met het bestuur.

Taken Cliëntenraad
De onderwerpen waarover de Cliëntenraad overlegt zijn heel verschillend. Een voorbeeld is de bespreking van de resultaten van een enquête onder cliënten van CASA Klinieken. Maar er wordt ook gekeken naar problematiek rondom wachttijden of een reorganisatie. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd voorop. Ook bezoekt de raad regelmatig de afzonderlijke klinieken om ter plaatse adviezen te geven. Het gaat altijd om algemene zaken die het hulpaanbod kunnen verbeteren en uitbreiden, niet om de situatie van één cliënt. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent CASA Klinieken een aparte klachtenregeling. Wel krijgt de Cliëntenraad via de klachtencommissie inzicht in de aard van de klachten.

Leden van de raad
De Clientenraad bestaat uit vier leden. Dit zijn:
-  Rosa van Zijl
-  Stefan Rijnders (voorzitter)
-  Tatiana Mouhebati
-  Marloes Schoonheim

Laatst gewijzigd op 01/24/2017 - 13:40