Pil vergeten in te nemen

Tussen twee pillen mag nooit meer dan 36 uur zitten. Bij de minipil nooit meer dan 24 uur. Als de pil binnen 12 uur neemt, na het moment dat u hem normaal had moeten slikken, dan bent u nog beschermd. De pauzeweek (menstruatie) duurt nooit langer dan 7 dagen (bij een strip van 22 pillen nooit meer dan 6 dagen). Ook als u nog bloedt, moet u toch beginnen met de volgende strip. 

Bent u de pil vergeten in de eerste 7 dagen van de strip: dan kunt u de vergeten pil alsnog innemen en doorgaan met de strip. Wij raden wel aan gedurende 7 dagen aanvullende anticonceptie gebruiken, bijvoorbeeld condooms. Als er gemeenschap is geweest in de periode dat u de pil vergeten bent, adviseren wij om altijd de morning-after pil in te nemen. 

Bent u de pil vergeten tussen de 7de en de 14de dag van de strip: dan kunt u de vergeten pil alsnog innemen en doorgaan met de strip. Hierbij is geen aanvullende anticonceptie of morning-after pil nodig. 

Bent u de pil vergeten tussen de 14de en de laatste dag van de strip: dan kunt u de strip afmaken en zonder onderbreking doorgaan met de volgende strip. Of stoppen en na 7 dagen beginnen met een nieuwe strip. Hierbij is geen aanvullende anticonceptie of morning-after pil nodig. 

Als u meerdere malen de pil vergeten bent en/of in andere gevallen van twijfel (bijvoorbeeld bij braken, diarree of gebruik van bepaalde medicijnen) raden wij aan te overleggen met een arts.  

Als u door vergeten of stoppen van de pil zwanger raakt, is dat niet schadelijk voor de baby.