veel gestelde vragen

Na een abortus bent u meteen weer vruchtbaar.

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de kosten van de behandeling zelf betalen.

Het kan voorkomen dat de zwangerschap toch niet beëindigd is. Bij behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de behandelingen, bij andere behandelmethoden is die kans minder dan 1%. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts. Ook bestaat het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen.  

Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar - indien nodig - ondersteuning kan worden geboden.

 

De behandelingen worden in principe uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor sedatie waardoor u niets van de behandeling merkt. U gaat dan even kort slapen. Een behandeling met sedatie is niet altijd mogelijk in alle CASA klinieken. Vermeld duidelijk bij het maken van een afspraak als u een behandeling met sedatie wilt.

Als u kiest voor sedatie is het belangrijk dat u vanaf 6 uur voor de behandeling niets meer eet of drinkt. U dient nuchter te zijn omdat anders uw maaginhoud in uw longen kan lopen tijdens de behandeling, wat tot ernstige complicaties kan leiden. U mag wel tot 2 uur voor de ingreep 2 slokjes (heldere) thee (zonder melk en zonder suiker), appelsap of water drinken. De behandeling verloopt verder hetzelfde als bij een plaatselijke verdoving.

Na een behandeling met sedatie mag u die dag niet zelf autorijden of deelnemen aan het verkeer. Indien u bepaalde medische problemen heeft of wanneer er bij u sprake is van ernstig overgewicht (een BMI van meer dan 35) kan de arts besluiten geen sedatie te geven in verband met risicogevaar. U wordt dan behandeld onder lokale verdoving of doorverwezen naar een ziekenhuis.

Het hoeft niet, maar we raden het wel aan. Het is prettig om iemand bij u te hebben die u steunt en vertrouwt. Niet in alle klinieken is het mogelijk dat er iemand bij u na de behandeling in de uitrustkamer of op de zaal mag zijn. Tijdens de behandeling mag er niemand extra aanwezig zijn.

Houdt u er rekening mee dat u na een behandeling met sedatie niet zelf mag autorijden of alleen mag deelnemen aan het openbaar vervoer. Wanneer u een behandeling met sedatie heeft gehad (u heeft dan kort geslapen tijdens de behandeling), kunt u niet in uw eentje deelnemen aan het verkeer. Dit laatste geldt zowel voor autorijden als voor het openbaar vervoer. Het slaapmiddel blijft 24 uur detecteerbaar in het bloed. Uw verzekering dekt eventuele schade niet in verband uw met aansprakelijkheid bij een eventueel ongeluk. Indien de verzekerde een ongeluk veroorzaakt binnen 24 uur na een abortus, kunnen de kosten op de client worden verhaald. 

 U komt in aanmerking voor een overtijdbehandeling als u minimaal 10 dagen en maximaal 16 dagen overtijd bent. Met een echo wordt gekeken of u binnen deze termijn valt. Deze overtijdbehandeling kan een zuigcurettage of abortuspil zijn. Bij een overtijdbehandeling geldt geen wettelijk verplichte bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen en is geen verwijzing nodig. 

Tot 9 weken zwangerschap kan de behandeling een abortuspil of een zuigcurettage met - of zonder sedatie zijn. Na 9 weken tot 13 weken zal de behandeling een zuigcurettage zijn met - of zonder sedatie.

U komt in aanmerking voor een overtijdbehandeling als u maximaal 16 dagen overtijd bent. Met een echo wordt gekeken of u binnen deze termijn valt. Deze overtijdbehandeling kan een zuigcurretage of abortuspil zijn. Bij een overtijdbehandeling geldt geen wettelijk verplichte bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen en is geen verwijzing nodig.

Als de echo uitwijst dat de vruchtblaas nog erg klein is wordt de overtijdbehandeling meestal uitgesteld wegens de grotere kans op mislukken. Wanneer u verder zwanger blijkt dan gedacht moet er voor een abortus aan de 5 dagen wettelijke bedenktijd voldaan worden.

 

 

Abortus jongeren tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over het laten afbreken van een zwangerschap (abortus). Jongeren onder 16 jaar hebben toestemming nodig van één van de ouders of van een wettelijke voogd. Als dit niet mogelijk is, voldoet een tweede verwijzing van het Fiom, van een andere arts dan de eigen huisarts of een consult in één van de CASA klinieken. 

In de praktijk komt het erop neer dat zij in een gesprek samen met jou de mogelijkheden bespreken, voor- en nadelen op een rijtje te zetten en je helpen met het nemen van je eigen beslissing.  

Tot 9 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie, kan een zwangerschap worden afgebroken door middel van de abortuspil (medicamenteuze abortus).

Zo werkt de abortuspil:

Op de eerste dag van de behandeling krijgt u in de kliniek een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert waardoor de zwangerschap stopt met groeien.

Vanaf 24 tot 72 uur later brengt u een ander medicijn vaginaal in. Dit kunt u thuis doen. Dit middel veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

Voor meer informatie kunt u ons informatieblad abortuspil advies voor gebruik downloaden, deze vindt u rechts op onze webpagina: http://www.casaklinieken.nl/nl/hulpaanbod/ongewenst-zwanger

Nacontrole
De zwangerschapsverschijnselen nemen na ongeveer een week sterk af. Het is verstandig om twee weken (bij zwangerschap van 8 - 9 weken) of drie weken (bij zwangerschap van 4 - 8 weken) na de behandeling een zwangerschapstest en nacontrole te laten doen. Indien de klachten niet afnemen, de zwangerschapstest (nog) positief is of als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met CASA Klinieken.
Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek controleren wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan anticonceptie. U kunt voor een nacontrole ook naar uw huisarts gaan, in sommige gevallen kan de nacontrole ook telefonisch plaatsvinden.

De abortuspil is niet hetzelfde als een morning after pil (noodpil)
De kans op complicaties bij de abortuspil is klein. De belangrijkste complicatie is dat er wel bloedverlies optreedt, maar de zwangerschap niet wordt afgebroken. Daarom is er 3 weken na de behandeling een nacontrole. U kunt ook zelf na 3 weken een zwangerschapstest doen. 

De abortuspil veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het bloedverlies kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.
Indien u klachten heeft of vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de kliniek.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek waar u bent behandeld.

Voor meer informatie kunt u ons informatieblad Abortuspil adviezen voor gebruik downloaden vanaf de website.

Naast bloedverlies en pijn, kunt u last krijgen van diarree, misselijkheid, rillingen en lichte temperatuur verhoging.

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch niet beëindigd is. Er moet dan alsnog een zuigcurettage plaatsvinden. Er is altijd een kleine kans op infectie.

Na de behandeling kunt u de eerste dagen last hebben van:

 • Bloedverlies en krampen
 • Buikpijn of rugpijn
 • Verhoging
 • Emotionele instabiliteit
 • Diarree of misselijkheid van de antibiotica

Eventuele verschijnselen van de zwangerschap verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken. Omdat de zwangerschapshormonen nog in uw lichaam aanwezig zijn, kan een zwangerschapstest tot 3 weken na de behandeling positief zijn.

Het meeste bloedverlies komt vaak pas na 4 tot 7 dagen en kan wat heftiger zijn en langer aanhouden dan een menstruatie. U kunt ook stolsels verliezen. Het bloedverlies eindigt vaak met bruinige afscheiding.

In verband met infectiegevaar is het na een abortus aan te raden om:

 • De eerste twee weken geen tampons te gebruiken
 • De eerste twee weken geen geslachtsgemeenschap te hebben
 • De eerste twee weken niet in bad te gaan of te zwemmen, douchen mag wel

Het is verstandig om ongeveer drie weken (indien zwangerschapsduur van 4 - 8 weken) of twee weken (indien zwangerschapsduur van 8 - 9 weken) na de behandeling een zwangerschapstest te doen. Indien u zich nog zwanger voelt, als u klachten ervaart of als er vragen zijn neemt u dan contact op met de kliniek.

Het is ook belangrijk dat er een nacontrole plaatsvindt. De nacontrole gebeurt in de kliniek, telefonisch of als u dat wenst bij de huisarts. Bij de afspraak voor het controleonderzoek in de kliniek bespreken wij of u lichamelijk goed hersteld bent, of u (nog) klachten heeft en hoe het op emotioneel vlak met u gaat. Ook bespreken wij hoe u de behandeling heeft ervaren en spreken we over verwerkingsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van anticonceptie.

De kans op infectie is gering maar indien u zich ziek voelt, langer dan een dag koorts (meer dan 38 °C) en buikpijn heeft, kan dit wijzen op een infectie. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar u bent behandeld of met uw huisarts.

 

Meestal wordt u binnen 4 tot 6 weken weer ongesteld. Uw menstruatie kan in het begin nog wat afwijken van het normale patroon. Bij pilgebruik komt de bloeding meestal na de eerste strip.

In verband met infectie gevaar raden wij aan de eerste 2 weken na de abortus geen geslachtsgemeenschap te hebben. Houdt er ook rekening mee dat u kort na de abortus weer zwanger kunt worden als u onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft.

Na een abortus is het verstandig om rustig aan te doen. De eerste week is het beter om zware lichamelijke inspanning zoals sporten en tillen te vermijden. U voelt na verloop van tijd zelf het beste wat u wel en nog niet kunt.

Een abortusbehandeling kan een emotionele ingreep zijn. Ook als vrouwen zeker weten dat ze geen kind willen, blijft abortus een moeilijke beslissing. Veel vrouwen worstelen met tegenstrijdige gevoelens. Ook hormonale veranderingen kunnen ervoor zorgen dat u zich verdrietig, somber of labiel voelt.

Als u hulp nodig heeft bij het verwerken van de abortus, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden of verder verwijzen, bijvoorbeeld voor gesprekken met een instelling voor maatschappelijk werk of deelname aan praatgroepen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het is niet in iedere kliniek mogelijk dat iemand (ouder, partner, vriend, vriendin) voor of na de behandeling aanwezig mag zijn. Dit wordt bepaald door het behandelteam en hangt af van de soort behandeling. Informeer bij de kliniek van uw behandeling naar de mogelijkheden. Bij behandeling met sedatie (u gaat dan even kort slapen) is het bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is wel altijd aan te raden om uw partner of iemand anders die u vertrouwt, mee te nemen. Hij of zij kan u voor en na de behandeling steunen.

Deze complicatie komt héél weinig voor. Als het voorkomt wordt dit meestal veroorzaakt door een infectie achteraf. Om dit te voorkomen krijgt u antibiotica in de kliniek. Er is in de literatuur geen aanwijzing voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus.

Redenen waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus zijn:

 • Toenemende leeftijd die samengaat met afnemende vruchtbaarheid
 • Sluimerende Chlamydia infectie opgelopen na de behandeling

Na een abortus bent u in principe meteen weer vruchtbaar.

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de kosten van de behandeling zelf betalen.


De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u antibiotica in de kliniek.

Neem contact op met de kliniek of uw huisarts als:

 • U na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn heeft
 • U last houdt van langdurig bloedverlies of heftig navloeien

In dat laatste geval kan er weefsel in de baarmoeder zijn achtergebleven. Als het weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restanten alsnog te verwijderen. Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar - indien nodig - ondersteuning kan worden geboden.

De pijn die vrouwen ervaren varieert van helemaal geen pijn tot buikkrampen die vergeleken worden met hevige menstruatiekrampen.

In Nederland is het mogelijk om een abortus te laten doen tot 22 weken en 2 dagen zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag laatste menstruatie). De beslissing of een behandeling nog gedaan kan worden hangt af van de uitkomst van de echografie op de dag van behandeling. De arts beslist uiteindelijk of de behandeling doorgaat.

Een abortus is anoniem. U krijgt geen post thuis en uw afspraak/behandeling wordt nergens anders geregistreerd. Wij vragen alleen voor onze eigen administratie en eventuele wijzigingen in de planning naar uw adres en telefoonnummer.
Voor partners, familie en vrienden is het handig om te weten dat wij nooit informatie geven over mogelijke afspraken die een cliente bij ons zou hebben. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie aan derden.

Voor de behandeling meldt u zich bij de receptie voor een aantal gegevens. Er wordt dan eerst een echo gemaakt om zeker te zijn of en hoelang u zwanger bent. Daarna heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundige. U kunt alle vragen die u heeft over de behandeling op dat moment stellen.

Dan volgt de feitelijke abortus.

 • Een eerste trimesterbehandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Een behandeling vanaf 11 weken duurt wat langer, doorgaans 15 tot 45 minuten.

Na afloop blijft u nog een tijdje in de rustkamer of op de zaal. Wanneer u zich weer goed voelt en nadat de verantwoordelijke verpleegkundige nog een aantal zaken met u heeft doorgenomen, kunt u naar huis.

Meestal bent u in totaal tussen de 2 en 6 uur in de kliniek aanwezig.

Als u voor behandeling in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht of Maastricht komt dient u rekening te houden met een verblijfsduur van circa vier uur in de kliniek.

Als u voor behandeling in Leiden komt dient u rekening te houden met het feit dat uw verblijf de hele dag kan duren.

U kunt een afspraak maken voor een eerste gesprek bij CASA Klinieken. Als u langer zwanger bent dan 6 weken en 2 dagen, dan kunnen wij in verband met de wettelijk verplichte wachttijd (5 dagen) pas 6 dagen later de behandeling uitvoeren.

U hoeft niet naar een huisarts voor een verwijzing. U kunt ook bij één van onze CASA klinieken een afspraak maken voor een eerste gesprek.