Wie betaalt de kosten van een abortus?

Abortusklinieken krijgen voor de uitvoering van hun werkzaamheden subsidie van het ministerie van VWS.

Wie komen in aanmerking voor kosteloze behandeling?

Abortusbehandelingen zijn kosteloos voor iedereen die op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is verzekerd. Iedereen die legaal in Nederland woont of werkt is hiervoor verzekerd en heeft recht op kosteloze behandeling.

Om zorg te kunnen ontvangen, moet u als cliënt zich kunnen identificeren; er geldt een legitimatieplicht.
Identificatie kan plaatsvinden op basis van:

  • een geldig paspoort
  • een geldige identiteitskaart
  • een geldig rijbewijs
  • een geldig vreemdelingendocument

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd volgens de Wet Langdurige Zorg en moeten de behandeling zelf betalen.

Laatst gewijzigd op 06/01/2017 - 10:16