abortusbehandeling

Abortus is in Nederland toegestaan tot de levensvatbaarheidsgrens. Deze ligt bij 24 weken. In de praktijk houden Nederlandse klinieken en ziekenhuizen een bovengrens aan van rond de 22 weken.

Behandeling is het besluit van de arts
Voorafgaand aan een abortusbehandeling hebben wij een gesprek met u en wordt een echo gemaakt. Afhankelijk van de echo, uw gezondheid en situatie wordt bepaald of de behandeling in de kliniek door kan gaan.

Voor de meeste abortus behandelingen geldt de wettelijk bepaalde bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen. Deze gaat in na het eerste gesprek met een (huis)arts.

Er zijn verschillende methoden om een zwangerschap af te breken, afhankelijk van hoelang u zwanger bent.

Behandelwijze

Als u ervoor kiest om een zwangerschap te laten beëindigen, zijn er verschillende methoden afhankelijk van de zwangerschapsduur en uw keuze.

Overtijdbehandeling
Tot en met 6w2 is er geen verwijzing en wettelijke bedenktijd nodig. Deze overtijdbehandeling kan een zuigcurettage of abortuspil zijn.

Abortuspil (medicamenteuze abortus)


Tot 9 weken (gerekend vanaf het begin van de laatste menstruatie)

  • een medicamenteuze abortus door middel van de abortuspil

Eerste trimester abortusbehandeling


Tot 13 weken (gerekend vanaf het begin van de laatste menstruatie) spreken we van een eerste trimester abortusbehandeling

  • een zuigcurettage met plaatselijke verdoving of sedatie

Tweede trimester abortusbehandeling


Vanaf 13 weken (gerekend vanaf het begin van de laatste menstruatie) spreken we van een tweede trimester abortusbehandeling

  • instrumentele abortus met plaatselijke verdoving of sedatie

Verdoving
Alle curretage behandelingen kunnen met plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Naarmate de zwangerschap verder gevorderd is, zullen wij eerder sedatie adviseren. In dat geval gaat u even slapen. Geeft u vantevoren aan of u sedatie wilt. Clienten dienen gekleurde lenzen uit te doen in geval van sedatie bij behandeling.

 

 

 Laatst gewijzigd op 03/09/2017 - 12:58