eerste trimester behandeling

Tot 9 weken zwangerschap kan de behandeling een abortuspil of een zuigcurettage met - of zonder sedatie zijn. Na 9 weken tot 13 weken zal de behandeling een zuigcurettage zijn met - of zonder sedatie.

Zo werkt de abortuspil:

Op de eerste dag van de behandeling krijgt u in de kliniek een medicijn dat de werking van het zwangerschapshormoon blokkeert waardoor de zwangerschap stopt met groeien.

Vanaf 24 tot 72 uur later brengt u een ander medicijn vaginaal in. Dit kunt u thuis doen. Dit middel veroorzaakt buikkrampen die een aantal uren kunnen aanhouden. Deze buikkrampen voelen als hevige menstruatiekrampen. Andere mogelijke bijwerkingen zijn misselijkheid, koude rillingen en diarree. In combinatie met (soms hevig) bloedverlies wordt het vruchtblaasje uitgestoten.

Voor meer informatie kunt u ons informatieblad gebruik van de abortuspil downloaden, zie hiervoor rechts op deze pagina.

Zo werkt de zuigcurettage:

Priming
Uit recent onderzoek is gebleken dat cervicale priming met misoprostol, de kans op vroeggeboorte in de volgende zwangerschap(pen) beperkt, voor complicatie reductie zorgt ten gevolge van abortus. Het is daarom nodig om de cervix (baarmoederkanaal) op de ingreep voor te bereiden. 
60 - 90 minuten voor de behandeling dienen 2 tabletten misoprostol (Cytotec) sublinguaal (onder de tong) toegediend te worden. Op indicatie kan dit vaginaal gebeuren. Het toedienen van misoprostol kan soms gepaard gaan met buikkrampen.

De zuigcurretage vindt vervolgens plaats in een gynaecologische stoel en duurt ongeveer tien minuten. De behandeling wordt uitgevoerd door een abortusarts die wordt geassisteerd door twee verpleegkundigen.

Met een speculum (eendenbek) wordt de baarmoedermond eerst zichtbaar gemaakt, gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Met een zuigbuisje (van 5 à 6 mm) wordt de baarmoedermond vervolgens leeggezogen.

De meeste vrouwen ervaren pijn aan het einde van de ingreep, als de baarmoeder gaat samentrekken. Deze pijn is te vergelijken met (hevige) menstruatiepijn. U kunt tot enkele dagen na de behandeling last hebben van buikkrampen en er kan wat bloedverlies optreden, vergelijkbaar met een normale menstruatie.

In plaats van plaatselijke verdoving kunt ook kiezen voor sedatie (u gaat dan even slapen). Let op: in geval van sedatie dienen cliënten gekleurde lenzen die zij dragen uit te doen. 

Na de behandeling blijft u nog even in de rustruimte. Er is een kleine kans op infectie aanwezig, daarom krijgt u in de kliniek antibiotica.

Voor meer informatie over de behandeling kunt u ons informatieblad abortus tot 13 weken downloaden, zie hiervoor rechts op deze pagina.


 

Laatst gewijzigd op 02/21/2017 - 14:32