veel gestelde vragen

Na een abortus bent u meteen weer vruchtbaar.

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de behandeling zelf betalen.

Het kan voorkomen dat de zwangerschap toch niet beëindigd is. Bij behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de behandelingen, bij andere behandelmethoden is die kans minder dan 1%. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.

De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u een recept voor antibiotica mee.

Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts. Ook bestaat het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen.  

Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar - indien nodig - ondersteuning kan worden geboden.

 

De behandelingen worden in principe uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor sedatie (roesje) waardoor u niets van de behandeling merkt. U gaat dan even kort slapen. Een behandeling met sedatie is niet altijd mogelijk in alle CASA klinieken. Vermeld duidelijk bij het maken van een afspraak als u een behandeling met sedatie wilt.

Als u kiest voor sedatie is het belangrijk dat u 6 uur voor de behandeling niets meer eet of drinkt. U dient nuchter te zijn omdat anders uw maaginhoud in uw longen kan lopen tijdens de behandeling, wat tot ernstige complicaties kan leiden. Ook roken en kauwgom eten wordt afgeraden. U mag wel tot 2 uur voor de ingreep 2 slokjes (heldere) thee, appelsap of water drinken. De behandeling verloopt verder hetzelfde als bij een plaatselijke verdoving.

Na een behandeling met sedatie mag u die dag niet zelf autorijden. Indien u bepaalde medische problemen heeft of wanneer er bij u sprake is van ernstig overgewicht (een BMI van meer dan 35) kan de arts besluiten geen sedatie te geven ivm risicogevaar.  

Het hoeft niet, maar we raden het wel aan. Het is prettig om iemand bij u te hebben die u steunt en vertrouwt. Niet in alle klinieken is het mogelijk dat er iemand tijdens en direct na de behandeling bij u is. Ook bij een behandeling met sedatie (roesje) mag niemand bij de behandeling aanwezig zijn.

U mag na een behandeling met sedatie niet zelf autorijden.

Technisch is er geen verschil tussen een eerste trimester abortus en een overtijdbehandeling.

Het verschil is dat u een overtijdbehandeling kunt laten doen tussen de 12 en 16 dagen overtijd (geteld vanaf de eerste dag van de verwachte menstruatie). Hiervoor hebt u geen verwijzing nodig van een arts en geldt de wettelijke regel van vijf dagen bedenktijd niet.
Of u hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komt bepalen wij door het maken van een echo.

De overtijdbehandeling is een zuigcurettage die gedaan kan worden wanneer de vruchtblaas goed zichtbaar is en u maximaal 16 dagen overtijd bent. Het verschil met een 'gewone' abortus is dat u hiervoor geen verwijzing van een arts nodig hebt en er geen wettelijke 5 dagen bedenktijd geldt. 

Als de echo uitwijst dat de vruchtblaas nog erg klein is wordt de overtijdbehandeling meestal uitgesteld wegens de grotere kans op mislukken. Wanneer u verder zwanger blijkt dan gedacht moet er voor een abortus aan de 5 dagen wettelijke bedenktijd voldaan worden.

Voor een abortus(pil) heb je, wanneer je nog geen 16 jaar bent, toestemming nodig van je ouders. Wanneer je niet wilt dat je ouders erachter komen dat je zwanger bent, dan moet je een afspraak maken bij een maatschappelijk werker van bijvoorbeeld het FIOM. Alleen die mag in plaats van je ouders toestemming verlenen.

In de praktijk komt het erop neer dat zij in een gesprek samen met jou de voor- en nadelen op een rijtje te zetten, al je mogelijkheden bespreken en je uiteindelijk helpen met het nemen van je eigen beslissing.

De abortuspil is een combinatie van verschillende soorten tabletten die u op meerdere dagen volgens voorschrift van de arts inneemt. Het gebruik van de abortuspil is mogelijk tot 9 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie, bij CASA beperken we ons over het algemeen tot  8 weken. De eerste tablet neemt u oraal, enkele dagen later brengt u de volgende tabletten vaginaal in. Soms komt de zwangerschapsafbreking al op gang na de inname van de mifegyne, maar vrijwel altijd binnen 24 uur na het inbrengen van de misoprostol. Meestal gaat dit gepaard met bloedverlies, buikkrampen en soms ook met misselijkheid. Helaas blijft bij ongeveer drie procent de zwangerschap zitten. Er is dus enige onzekerheid of de behandeling geslaagd is; daarom is de nacontrole na drie weken erg belangrijk.

De meeste vrouwen vinden de pijn dragelijk, zoals een hevige menstruatie. U mag pijnstillers gebruiken. Als de zwangerschap is uitgedreven neemt de pijn af. Het bloedverlies neemt ook af, maar kan nog enige tijd aanhouden, gemiddeld zo'n 2 weken.  Het bloedverlies is over het algemeen meer dan bij de zuigcurettage.

Wat moet ik doen bij bloedverlies voordat ik de 4 tabletten misoprostolheb ingebracht?
Bij licht bloedverlies moet u wachten tot het tijdstip zoals afgesproken is tijdens het consult.
Bij meer bloedverlies moet u de 4 tabletten direct inbrengen, hierbij niet alleen thuis zijn. Hoe dan ook: de behandeling altijd afmaken.

Wanneer verlies ik te veel bloed?
Als u de eerste 4 à 5 uur dat u vloeit zeker 4 of 5 maandverbanden moet wisselen per uur.

Hoe lang duurt de pijn?
De pijn kan in het begin heel heftig zijn en het kan daarna nog twee weken aanhouden zoals bij een menstruatie.
Zorg dat u pijnstilling in huis heeft, het liefst ook zetpillen, omdat u soms misselijk kan worden van de pijn.

Is koorts normaal?
Verhoging is normaal. Bij koorts hoger dan 38.5 gr. C moet u contact opnemen met de kliniek.

De kans op complicaties bij de abortuspil is klein. De belangrijkste complicatie is dat er wel bloedverlies optreedt, maar de zwangerschap niet wordt afgebroken. Daarom is er 3 weken na de behandeling een nacontrole. U kunt ook zelf na 3 weken een zwangerschapstest doen. Een andere complicatie is té hevig bloedverlies. Als er meer dan 2 maandverbanden per uur doorweekt zijn met bloed, of als je verzwakt raakt, neem dan contact op met een arts.

Naast bloedverlies en pijn, kunt u last krijgen van diarree, misselijkheid, rillingen en lichte temperatuur verhoging.

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch doorgaat. Er moet dan alsnog een zuigcurettage gedaan worden.

Na de behandeling kunt u de eerste dagen last hebben van:

 • Bloedverlies en krampen
 • Buikpijn of rugpijn
 • Verhoging
 • Emotionele instabiliteit

Eventuele verschijnselen van de zwangerschap verdwijnen meestal binnen enkele dagen tot 2 weken. Omdat de zwangerschapshormonen nog in uw lichaam aanwezig zijn, kan een zwangerschapstest tot 3 weken na de behandeling positief zijn.

Het meeste bloedverlies komt vaak pas na 4 tot 7 dagen en kan wat heftiger zijn en langer aanhouden dan een menstruatie. U kunt ook stolsels verliezen. Het bloedverlies eindigt vaak met bruinige afscheiding.

In verband met infectiegevaar is het na een abortus aan te raden om:

 • De eerste twee weken geen tampons te gebruiken
 • De eerste twee weken geen geslachtsgemeenschap te hebben
 • De eerste twee weken niet in bad te gaan of te zwemmen, douchen mag wel

Buikpijn, rugpijn en koorts nemen normaal gesproken 4 tot 7 dagen na de behandeling af. U kunt Paracetamol slikken tegen de pijn en als dat niet  voldoende helpt andere pijnstillers zoals Ibuprofen (géén aspirine). Volg de aanwijzingen op de bijsluiter.

Neem contact op met de kliniek of huisarts bij:

 • Temperatuursverhoging boven 38 °C
 • Verhoging die langer aanhoudt dan een dag
 • U last houdt van langdurig bloedverlies of heftig navloeien

Meestal wordt u binnen 4 tot 6 weken weer ongesteld. Uw menstruatie kan in het begin nog wat afwijken van het normale patroon. Bij pilgebruik komt de bloeding meestal na de eerste strip.

In verband met infectie gevaar raden wij aan de eerste 2 weken na de abortus geen geslachtsgemeenschap te hebben. Houdt er ook rekening mee dat u  kort na de abortus weer zwanger kunt worden als u onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft.

Na een abortus is het verstandig om rustig aan te doen. De eerste week is het beter om zware lichamelijke inspanning zoals sporten en tillen te vermijden. U voelt na verloop van tijd zelf het beste wat u wel en nog niet kunt.

Een abortusbehandeling is een emotionele ingreep. Ook als vrouwen zeker weten dat ze geen kind willen, blijft abortus een moeilijke beslissing. Veel vrouwen worstelen met tegenstrijdige gevoelens. Ook hormonale veranderingen kunnen ervoor zorgen dat u zich verdrietig, somber of labiel voelt.

Als u hulp nodig heeft bij het verwerken van de abortus, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden of verder verwijzen, bijvoorbeeld voor gesprekken met een instelling voor maatschappelijk werk of deelname aan praatgroepen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het is niet in iedere kliniek mogelijk dat iemand (ouder, partner, vriend, vriendin) bij de behandeling aanwezig is. Dit wordt bepaald door het behandelteam en hangt af van de soort behandeling. Bij behandeling met sedatie (roesje)is het bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is wel altijd aan te raden om uw partner of iemand anders die u vertrouwt, mee te nemen. Hij of zij kan u voor en na de behandeling steunen.

Deze complicatie komt héél weinig voor. Als het voorkomt wordt dit meestal veroorzaakt door een infectie achteraf. Om dit te voorkomen krijgt u antibiotica mee naar huis of een recept hiervoor. Er is in de literatuur geen aanwijzing voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus.

Redenen waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus zijn:

 • Minder zin in seks door emotionele problemen
 • Toenemende leeftijd die samengaat met afnemende vruchtbaarheid
 • Sluimerende Chlamydia infectie opgelopen na de behandeling

Na een abortus bent u in principe meteen weer vruchtbaar.

Een abortus wordt voor vrouwen die legaal in Nederland verblijven betaald uit subsidiegelden van het ministerie van VWS. Dit betekent dat u het niet zelf hoeft te betalen. Om de vergoeding in orde te maken moet u uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs meenemen naar de afspraak.

Personen die illegaal in Nederland verblijven en personen die tijdelijk in Nederland verblijven zijn in de regel niet verzekerd via de Wet Langdurige Zorg en moeten de behandeling zelf betalen.


De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen, krijgt u (een recept voor) antibiotica mee.

Neem contact op met de kliniek of uw huisarts als:

 • U na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn heeft
 • U last houdt van langdurig bloedverlies of heftig navloeien

In dat laatste geval kan er weefsel in de baarmoeder zijn achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet een nabehandeling plaatsvinden om de laatste restjes weefsel alsnog te verwijderen. Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar - indien nodig - ondersteuning kan worden geboden.

De pijn die vrouwen ervaren varieert van helemaal geen pijn tot buikkrampen die vergeleken worden met hevige menstruatiekrampen.

In Nederland is het mogelijk om een abortus te laten doen tot 22 weken en 2 dagen zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag laatste menstruatie). De beslissing of een behandeling nog gedaan kan worden hangt af van de uitkomst van de echografie op de dag van behandeling.

Een abortus is anoniem. U krijgt geen post thuis en wordt nergens anders geregistreerd. Wij vragen alleen voor onze eigen administratie en eventuele wijzigingen in de planning naar uw adres en telefoonnummer.
Voor partners, familie en vrienden is het handig om te weten dat wij nooit informatie geven over mogelijke afspraken die een vrouw bij ons zou hebben. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie aan derden.

De abortusbehandeling zelf duurt niet zo lang. Maar u bent langer in de kliniek aanwezig. Voor de behandeling meldt u zich bij de receptie voor een aantal gegevens. Er wordt dan eerst een echo gemaakt om zeker te zijn of en hoelang u zwanger bent. Daarna heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundige. U kunt alle vragen die u heeft over de behandeling op dat moment stellen.

Dan volgt de feitelijke abortus.

 • Een eerste trimesterbehandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Een behandeling vanaf 11 weken duurt wat langer, doorgaans 15 tot 45 minuten.

Na afloop blijft u nog een tijdje in de rustkamer. Wanneer u zich weer goed voelt en nadat de verantwoordelijke verpleegkundige nog een aantal zaken met u heeft doorgenomen, kunt u naar huis. Meestal bent u totaal tussen de 2 en 6 uur in de kliniek aanwezig.

U kunt ook meteen bij ons komen voor een eerste gesprek. Als u langer zwanger bent dan 6 weken en 2 dagen, dan kunnen wij ivm de wettelijk verplichte wachttijd pas 6 dagen later de behandeling uitvoeren.

U hoeft niet naar een huisarts voor een verwijzing. U kunt ook bij één van onze klinieken een afspraak maken voor een eerste gesprek.

Nieuws

@casaklinieken