Veel vrouwen hebben het moeilijk met het nemen van een beslissing. Ook wanneer zij per sé geen kind willen, vinden zij het toch moeilijk om te kiezen voor het afbreken van een zwangerschap.
Dit maakt dat vrouwen na een abortus kunnen worstelen met tegenstrijdige gevoelens of tijd nodig hebben om een abortus te verwerken. Mocht u hulp willen hebben met het verwerken van de abortus, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u begeleiden of u verder verwijzen, bijvoorbeeld voor gesprekken met een instelling voor maatschappelijk werk of deelname aan praatgroepen met vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het is niet in iedere kliniek mogelijk dat iemand anders (ouder, partner, vriend, vriendin) bij de behandeling aanwezig is. Dit wordt bepaald door het behandelteam en door de soort behandeling (bij behandeling onder sedatienarcose is het bijvoorbeeld niet mogelijk). Het is natuurlijk wel aan te raden om uw partner of iemand anders die u vertrouwt, mee te nemen.

Deze complicatie komt echt heel weinig voor. Dit wordt dan meestal veroorzaakt door een infectie achteraf en hiervoor krijgt u antibiotica mee (of een recept hiervoor). Er is in de literatuur geen aanwijzing voor verminderde vruchtbaarheid na een abortus. De enige reden waarom vrouwen niet zwanger worden na een abortus is omdat ze:
• minder zin hebben in seks door emotionele problemen, of
• doordat ze het te lang hebben uitgesteld om weer zwanger te worden (de leeftijd speelt een belangrijke rol in hoe vruchtbaar u bent).
• omdat ze chlamydia hebben opgelopen na de behandeling (door bijv. nieuwe vriend).

Na een abortus bent u meteen weer vruchtbaar.

De abortus wordt voor vrouwen die in Nederland wonen betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit betekent dat u het zelf niet hoeft te betalen. Daarvoor is wel nodig dat u uw verzekeringspasje en een legitimatiebewijs meeneemt naar de afspraak. Heeft u geen verzekeringspasje? Dan kunt u ook een uittreksel uit het bevolkingsregister bij uw gemeente halen. Wanneer u vanuit het buitenland komt om een abortus te laten doen moet u wel betalen.

Het kan voorkomen dat de zwangerschap toch niet beëindigd is. Bij behandeling met de abortuspil gebeurt dat in 1 tot 4% van de behandelingen, bij andere behandelmethoden is die kans minder dan 1%. In dat geval moeten wij alsnog of voor de tweede keer een zuigcurettage uitvoeren.
De behandeling wordt op hygiënische wijze uitgevoerd en de kans op infectie is uiterst gering. Als extra voorzorg om infectie te voorkomen. krijgt u een recept voor antibiotica mee.
Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts. Ook bestaat het risico van langdurig bloedverlies of heftig navloeien. Dit treedt meestal op als er weefsel na de ingreep in de baarmoeder is achtergebleven. Als dat weefsel niet vanzelf wordt uitgestoten, moet er een nabehandeling worden gedaan om het er alsnog uit te zuigen.
Alle klinieken hebben een samenwerkingsovereenkomst met een nabij gelegen ziekenhuis waar - indien nodig - ondersteuning kan worden geboden.

Er is een kleine kans (1-4%) dat de abortuspil niet voldoende werkt en de zwangerschap toch doorgaat. Er moet dan alsnog een curettage gedaan worden.

De behandelingen worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor sedatienarcose waardoor u niets van de behandeling merkt. Als u hiervoor kiest, is het raadzaam om het bij het maken van een afspraak te zeggen. Bij een sedatienarcose mag u de laatste zes uur voor de behandeling niets meer eten of drinken. Ook roken en kauwgom eten wordt afgeraden. Na een behandeling onder sedatienarcose mag u die dag niet zelf autorijden. Indien u bepaalde medische problemen heeft of wanneer er bij u sprake is van ernstig overgewicht (een BMI van meer dan 35) kan de arts besluiten u geen sedatienarcose te geven.

De pijn die vrouwen ervaren varieert van helemaal geen pijn tot buikkrampen die vergeleken worden met hevige menstruatiekrampen.

Nee, dat hoeft niet. Het is wel prettig om iemand bij zich te hebben die u steunt en vertrouwt. Niet in alle klinieken is het mogelijk dat er iemand tijdens en na de behandeling bij u is. En ook bij een behandeling met sedatienarcose (roesje) kan niet iemand bij de behandeling aanwezig zijn. Na een behandeling onder sedatienarcose mag u die dag niet zelf autorijden.

In Nederland is het mogelijk om een abortus te laten doen tot 22 weken en 2 dagen zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag laatste menstruatie), de beslissing of een behandeling nog gedaan kan worden is echter afhankelijk van de uitkomst van de echografie op de dag van behandeling.

Technisch is er geen verschil tussen een eerste trimester abortus en een overtijdbehandeling. Het verschil is dat u een overtijdbehandeling kunt laten doen tussen de 12 en 16 dagen overtijd (geteld vanaf de eerste dag van de verwachte menstruatie). Hiervoor hebt u geen verwijzing nodig van een arts en geldt de wettelijke regel van vijf dagen bedenktijd niet. Of u hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komt bepalen wij door het maken van een echo.

De overtijdbehandeling is een zuigcurettage die gedaan kan worden wanneer de vruchtblaas goed zichtbaar is en u maximaal 16 dagen overtijd bent. Het verschil met een "gewone" abortus is dat u hiervoor geen verwijzing van een arts nodig hebt en er geen wettelijke vijf dagen bedenktijd geldt.
Als de echo uitwijst dat de vruchtblaas nog erg klein is wordt de overtijdbehandeling meestal uitgesteld wegens de grotere kans op mislukken. Wanneer u verder zwanger blijkt dan gedacht moet er voor een abortus aan de 5 dagen wettelijke bedenktijd voldaan worden.

Voor een abortus(pil) heb je, wanneer je nog geen 16 jaar bent, toestemming nodig van je ouders. Wanneer je niet wilt dat je ouders er achter komen dat je zwanger bent, dan moet je een afspraak maken bij een maatschappelijk werker van bijvoorbeeld het FIOM. Alleen die mag in plaats van je ouders toestemming verlenen. In feite hebben ze een gesprek met je om samen met jou de voor- en nadelen op een rijtje te zetten, al je mogelijkheden bespreken en je uiteindelijk helpen met het nemen van je eigen beslissing.

Een abortus is anoniem. Dat wil zeggen dat u geen post thuis krijgt en niet ergens anders geregistreerd staat. Wel vragen wij van u een bewijs dat u in Nederland woont. Ook wordt een telefoonnummer gevraagd waarop u te bereiken bent. Mochten er namelijk van onze kant wijzigingen komen, dan is het prettig als wij u kunnen bereiken.
Voor partners, familie en vrienden is het handig om te weten dat wij nooit informatie geven over mogelijke afspraken die een vrouw bij ons zou hebben. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie aan derden.

Een abortusbehandeling zelf duurt niet zo lang, een eerste trimesterbehandeling ongeveer 15 minuten. Een behandeling vanaf 11 weken duurt wat langer, doorgaans 15 tot 45 minuten. 
U bent langer in de kliniek aanwezig dan de behandeling zelf.
Voor de behandeling meldt u zich bij de receptie voor een aantal gegevens. Er wordt dan eerst een echo gemaakt om zeker te zijn dat u (nog) zwanger bent en om te bepalen hoever u zwanger bent. Daarna heeft u een gesprek met een arts of verpleegkundige. U kunt alle vragen die u heeft over de behandeling op dat moment stellen.
Dan volgt de feitelijke abortus. Na afloop blijft u nog een tijdje in de rustkamer. Wanneer u zich weer goed voelt en nadat de verantwoordelijk verpleegkundige nog een aantal zaken met u heeft doorgenomen, kunt u naar huis. Meestal bent u totaal tussen de twee en zes uur in de kliniek aanwezig.

U kunt ook meteen bij ons komen voor een eerste gesprek. Als u langer zwanger bent dan 6 weken en 2 dagen, dan kunnen wij pas zes dagen later de behandeling uitvoeren.

U hoeft niet naar een huisarts voor een verwijzing. U kunt ook bij één van onze klinieken een afspraak maken voor een eerste gesprek.